Deska Pir a Pur

Druhy nadkrokevních izolací.

IZOLAČNÍ A AKUSTICKÁ DESKA PIR S OBOUSTRANNÝM FLÍSEM A DIFÚZNÍ POJISTNOU HYDROIZLACÍ PRO ŠIKMÉ STŘECHY

• POPIS VÝROBKU

Lehká a tuhá izolační deska PIR bez obsahu freonu, zdravotně nezávadná. Deska je opatřená oboustranně flísem. Na vnější straně difúzní pojistná hydroizlace (Sd≥0,01m) se samolepícím přesahem. Po obvodu pero a drážka. Na vnitřní straně dřevovláknitá akustická deska tl. 30 mm. Vysoká plošná a bodová odolnost proti mechanickému namáhání a prošlapu. Desky mají dlouhodobou teplotní odolnost + 90°C, krátkodobou teplotní odolnost + 250°C. Minimální nasákavost. Rozměrová stálost vlivem vlhkosti a teploty. Při požáru nevzniká dým, desky se netaví a neodkapávají.

• OBLAST POUŽITÍ

Deska je určena pro stavební tepelné izolace šikmých střech se zateplením nad krokvemi, pod krytiny skládané
i celoplošné se zvýšenými akustickými požadavky. Deska se kotví šrouby přes kontralať do krokví.

• VLASTNOSTI IZOLAČNÍ DESKY  PIR

Nízký součinitel tepelné vodivosti – velmi dobré izolační schopnosti. Nízká objemová hmotnost a vysoký stupeň pevnosti
v tlaku a bodovém zatížení. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti střechy, odolnost proti vlhkosti, minimální nasákavost,
rozměrová stabilita. Při požárů nevzniká dým, odkapy a tavící hmota.

• BALENÍ

Desky jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku.

 

ŠIKMÉ STŘECHY TECHNICKÝ LIST PIR SPODNÍ STŘECHA λd 023 IZOLAČNÍ DESKA PIR S OBOUSTRANNOU HLINÍKOVOU VRSTVOU A VRCHNÍ POJISTNOU HYDROIZOLACÍ PRO ŠIKMÉ STŘECHY

• POPIS VÝROBKU

Lehká a tuhá izolační deska PIR bez obsahu freonu, zdravotně nezávadná. Deska je opatřená oboustranně hliníkem tl.50
μm. Na vnější straně polymer bitumenový pás se samolepícím přesahem. Velký formát po obvodu pero a drážka, malý
formát ozub. Vysoká plošná a bodová odolnost proti mechanickému namáhání a prošlapu. Desky mají dlouhodobou
teplotní odolnost + 90°C, krátkodobou teplotní odolnost + 250°C. Minimální nasákavost. Rozměrová stálost vlivem vlhkosti
a teploty. Při požáru nevzniká dým, desky se netaví a neodkapávají.

• OBLAST POUŽITÍ

Deska PUR spodní střecha je určena pro stavební tepelné izolace šikmých střech se zateplením nad krokvemi, pod krytiny
skládané i celoplošné. Deska se kotví šrouby přes kontralať do krokví.

• VLASTNOSTI IZOLAČNÍ DESKY  PIR

Nízký součinitel tepelné vodivosti – velmi dobré izolační schopnosti. Nízká objemová hmotnost a vysoký stupeň pevnosti
v tlaku a bodovém zatížení. Odolnost proti vlhkosti, minimální nasákavost, rozměrová stabilita. Při požárů nevzniká dým,
odkapy a tavící hmota.

• BALENÍ

Desky spodní střecha jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na  štítku.

 

IZOLAČNÍ DESKA PIR S OBOUSTRANNOU HLINÍKOVOU VRSTVOU PRO PLOCHÉ STŘECHY

• POPIS VÝROBKU

Lehká a tuhá izolační deska PIR bez obsahu freonu, zdravotně nezávadná. Deska je opatřená oboustranně hliníkem tl.50
μm. Po obvodu ozub. Vysoká plošná a bodová odolnost proti mechanickému namáhání a prošlapu. Desky mají
dlouhodobou teplotní odolnost + 90°C, krátkodobou teplotní odolnost + 250°C. Desky mohou být v přímém kontaktu
s asfaltovým či PVC pásem. Minimální nasákavost. Rozměrová stálost vlivem vlhkosti a teploty. Při požáru nevzniká dým,
desky se netaví a neodkapávají.

• OBLAST POUŽITÍ

Deska FD - L je určena pro stavební tepelné izolace plochých střech připevněných ke stavební konstrukci - mechanickým
kotvením, lepením horkým asfaltem nebo studeným asfaltovým lepidlem, polyuretanovým lepidlem nebo zatížením
kačírkem, dlažbou. Není nutná separační vrstva mezi PIR izolací a hydroizolací. Deska může být celoplošně i bodově
mechanicky zatížena.

• VLASTNOSTI IZOLAČNÍ DESKY puren PIR

Nízký součinitel tepelné vodivosti – velmi dobré izolační schopnosti. Nízká objemová hmotnost a vysoký stupeň pevnosti
v tlaku a bodovém zatížení. Odolnost proti vlhkosti, minimální nasákavost, rozměrová stabilita. Při požárů nevzniká dým,
odkapy a tavící hmota.

• BALENÍ

Desky puren FD – L jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. BN